Uşak - Merkez - KENTİN HAVASI

Taşyaran Vadisi (Uşak)

İmren Deresi'nin Gediz Nehri'ne katıldığı sahanın yakınlarında, akarsuyun korazyon etkisi ile meydana gelmiş 'yatak çukuru' (pothole) adı verilen oluşumlar bulunur. Akarsuyun hız kazandığı eğimli alanlarda, taşıdığı çakıl türü iri malzemelerin, gözlü gnays içinde oluşturduğu erozyon sonucunda, harika görünümlü potoller oluşmuştur. Podoller 2-3cmden 5-6 metreye kadar genişlikte bulunabilmektedir. Aktif Podollerin yanında, içinde kum ve çakıl bulunan fosil Podoller de görülmeye değer özellik taşır

{https://instagram.com/cografyaciningunlugu::Taşyaran Vadisi }} Taşyaran Vadisi