Uşak - Banaz - KENTİN HAVASI

Murat Dağı

Pleyistosen'de Würm Buzul Dönemi'nde Anadolu içlerine kadar ilerleme imkanı bulan, soğuk bölge bitkisi olan sarıçam, buzul sonrası dönemde, Murat Dağı'nda üst seviyelerde kalmıştır ve günümüzde relikt (kalıntı)bitki olarak yaşamaya devam etmektedir. Sarıçamlar uzun, sarımsı gövdeleri ve yüksekteki dalları ile ayırt edilirler

@cografyaciningunlugu  Murat Dağı   Murat Dağı