Denizli - Çivril - KENTİN HAVASI

Çivril

Çivril ve Sandıklı Ovaları arasında bulunan Akdağ’ın en yüksek

zirvesi Kıraç Tepe 2446 m'dir. Toros

Orojeneziyle oluşmuş olan Akdağ, Torosların devamı durumundadır. Kırıklı bir rölyefe sahip olan Akdağ bloğu, Çivril ve Sandıklı çöküntü havzaları arasında yükselmiş bir horst özelliği gösterir. Kretase yaşlı kireçtaşlarının geniş alan kapladığı Akdağ, Büyük Menderes Nehri'nin kaynağını aldığı çok önemli bir akifer durumundadır.

Cografyacıningünlügü

https://www.instagram.com/p/B9CHE4lAundDV5kbHs4Ap07pLVPHXKhLoRL9rY0/?igshid=ruzb0nrorpag