Tekirdağ - Süleymanpaşa - KENTİN HAVASI

Rüstem Paşa Bedesteni

RÜSTEM PAŞA BEDESTENİ

Rüstem paşa Bedesteni, Tekirdağ İlinin Süleyman Paşa İlçesinde bulunmaktadır.

BEDESTEN NEDİR ? ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?

Değerli malların ( mücevherat ve ipek gibi değerli kumaş ) alınıp satıldığı; ayrıca para ve değerli evrakın emniyetli bir şekilde saklandığı, masif kagir yapılı; çoğunlukla kubbe ile örtülü mekanlar olarak tanımlanabilecek ( kbapalı çarşılardır ) yapılardır.

Bedestenler mahzenli ve mahzensiz olarak iki ana gruba ayrılır. Rüstem paşa bedesteni mahzensiz- dış dükkanlı bedesten grubuna girmektedir.

YAPININ TARİHÇESİ:

Yapının 16. yy da Rüstem Paşa tarafından; Mimar Sinan’a yaptırıldığı düşünülmektedir. Yaptığım araştırmalar doğrultusunda net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yapının mimari karakteri, Rüstem Paşa Külliyesi’ne ait yapılar ile çağdaş özelliklere sahip oluşu ve Rüstem Paşa’nın şehirde başlıca ihtiyaçları karşılayabilecek fonksiyonlara sahip bir külliye yaptırdığı düşünülürse, bedestenin bu topluluğun bir parçası olduğu fikri mantıklı görünmektedir.

Belgelerde yapı için aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir;

16.yy dönemi teknik özelliklerini gösteren yapı için kaynaklarda “Kanuni devrinin ünlü veziriazamlarından Rüstem Paşa burada büyük bir han yaptırmış bulunduğuna göre, bedestenin de onun tarafından yaptırılmış olması muhtemeldir” ifadelerini kullanmıştır. Mimar Sinan’ın eserlerinden bahseden risalelerin hiçbirinde Sinan’ın Tekirdağ’da herhangi bir eseri görülmez fakat Mimar Sinan eserlerine ait tezkire listelerinde, eski ismi Rodoscuk ile anılan Tekirdağ’da, Rüstem Paşa adına Cami, Medrese, İmaret ve Kervansaray yapıldığı kaydedilmiştir.

YERLEŞİM PLANI:

Bedestene; 4 cepheden de özgün demir kapılar ile giriş yapılabilmektedir.

Yapının üç cephesinde dönem eki olduğu düşünülen dükkanlar bulunmaktadır. Kuzeybatı yönünde dükkan yoktur. Bu dükkanların duvarları örgü sistemi olarak ana mekândan farklılık göstermektedir.

Araştırmalar sonucu yapının büyük bir yangın geçirerek dış dükkanlarının yıkıldığı ve yapılan yüzey araştırma kazısında güney, doğu ve kuzey cephelerde bulunan kalıntı duvar dişlerinin devamlarında temel izlerine rastlanmış, batı cephesinin önünde yapılan araştırma kazısında herhangi bir temel izine rastlanmadığından dolayı kuzeybatı cephesinde dış dükkan olamayacağı kanaatine varılmıştır. Eski fotoğraflar incelenip, dükkan duvarların kalıntılarından yola çıkılarak duvarların moloz veya almaşık duvar olduğu tespit edilmiştir.