Edirne - Merkez - Tarihi Mekan

Fatih Köprüsü

Fatih Sultan Mehmed tarafından H. 856 / M. 1452 yılında yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Tunca Nehri üzerinde Adalet Kasrı ile Balkan Şehitliği arasında yer almaktadır. Muhtemelen 1451 yılnıda yapımına başlanan Saray-ı Cedid için yaptırılmıştır.

Sarayın 1844’de cephanelik olarak kullanılmasından dolayı köprüye Cephanelik Köprüsü denilmeye başlanmıştır. 1878 savaşından ve Edirne Sarayı’nın yanmasından sonra süvari kışlalarına yakınlığı nedeniyle Süvari Köprüsü de denilmiştir.

Edirne Sarayı’nın ma’mur ve meskün bulunduğu zamanlarda ise Hasbahçe Köprüsü diye anılırdı. Evliya Çelebi; “Hünkar Bahçesi içre, Tunca üzerinde pek sanatkarane yapılmış Cisr-i Sultaniler (Padişah Köprüleri) vardır” demektedir.

Tamamı kesme taştan inşa edilmiş bir köprüdür. Ortada büyük, yanlarda daha küçük olmak üzere üç gözlüdür. Köprünün boyu 34.20 m. eni 4.40 m.’dir. Kemerleri hafif sivridir. Büyük gözünün sağ ve solunda birer boşaltma (tahliye gözü ve altlarında selyaranları vardır. Köprünün bulunduğu yerden başlamak üzere Tunca’nın her iki kıyısına birer km. boyunda rıhtım yapılmıştı, II. Bayezid Köprüsü’ne kadar devam ederdi.

Köprünün nehir tabanına da mermerler döşenmiştir. Günümüzde sular çekilince mermerler yer yer görülmektedir. Buralar uzun süre mesire yerleri olduğundan nehir üzerinde sandal sefaları yapıldığı sarayla ilgili belgelerden bilinmektedir.