Ankara - Ankara - KENTİN HAVASI

Ankara’da Seğmenlik

Bayram günlerinde, düğünlerde törene yöresel giysilerle katılarak gösteride bulunan seğmenler, yiğit ruhlu efeliğin, mertliğin, vatanseverliğin simgeleridirler. Kökeni Yeniçeri Ocağı’ ndaki “Sekban” adı verilen birliğe dayanmasına rağmen, seğmenlik geleneği Ankara ve civarına yerleşmiş olan Oğuz Türk boylarına dayanmaktadır. Çubuk ilçesin'de Kargın, Çavundur ve Büğdüz, Elmadağ ilçesinde Bayındır, Yenimahalle ilçesinde Kayı, Kınık ve Dodurga, Hüseyin Gazi Dağı eteğinde yer alan Peçenek ve

Yazır, Bala ilçesinde yer alan Avşar köylerinin adları 24 Oğuz boyunun adından gelmektedir. Kayı beylerinin Söğüt ilçesine gitmeden önceki yerleşim alanı Gölbaşı ilçesidir. Seğmen Alayları “Milli Ruh”un coştuğu zamanlarda kurulurdu.

Son büyük Seğmen Alayı düzenlenmesi

27 Aralık 1919 tarihinde gerçekleşir. Anadolu’nun işgal altında olduğu dönemde Mustafa Kemal Ankara toprağına ayak bastığında Seğmen Alayı kurulur ve tıpkı Oğuz töresinde olduğu gibi lider seçimi yapılır. Ata onlara “Buraya neden geldiniz” diye sorduğunda Ankara seğmenleri “ Seni görmeye, yolunda ölmeye geldik” diye cevap verirler.