Uşak - Ulubey - KENTİN HAVASI

Ulubey Kanyonu

Ulubey Kanyonu, Banaz Çayı ve Ulubey Deresi'nin içinde bulunduğu Büyük Menderes grabeninin 3.ve 4.zamanda en az 3 kez çökmesiyle meydana gelen akarsu erozyonu ile oluşmuştur. 100-500m genişlik, 135-170m derinlik ve 40-45 m uzunluğa sahip kanyon, killi-kumlu-balçıklı kalker yapı üzerinde bulunur. Dikey tektonik hareketler nedeniyle oluşan gençleşme izleri kanyonda, derin vadiler, eski vadiyi kuşatan tepeler, ve seki (teras) şekiller, huni biçimli karstik tepeler şeklinde görülür. Ne yazık ki, Uşak'ın evsel atıklarının arıtılmadan bırakıldığı Dokuz Sele Deresi'nin kanyonu oluşturan Ulubey Çayı'na dökülmesi nedeniyle kirlilik düzeyi hat safhadadır. Ulubey Deresi, (Banaz Çayı) Adıgüzel Barajı' nda Büyük Menderes Nehri ile birleşerek, kirlilik yükünü Ege Denizi'ne taşır Ulubey Kanyonu