Edirne - Merkez - Tarihi Mekan

Sarayiçi

Edirnemizin asırlardan beri süre gelen tarihi yağlı güreşlerin yapıldığı içinde panayırların da bulunduğu mis gibi doğasıyla yan yana olan ve de içinden bulunan,Asırlık köprüsüyle altından geçen nehirimiz Tunca nehri ve de sarayımız Osmanlı sarayı mutfağı gezilecek yerler arasında, ve Balkan harbi şehitlerimizin şehitliği.