Edirne - Merkez - Müze

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapan Edirne'de 70 yeniçerinin mezar taşları restore edildikten sonra Selimiye Camii arkasındaki Selimiye İslam Eserleri Müzesi bahçesinde oluşturulan Osmanlı Mezar Taşları Alanı'nda sergilenmeye başlandı.

Edirne'de Osmanlı döneminden kalan yeniçerilere ait mezar taşları, bugüne kadar tahrip edildiği, kırıldığı iddiaları ile gündeme geldi. Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapan Edirne'de Valilik, Selimiye Camii bahçesi ile kentin değişik yerlerinde bulunan yeniçerilerin mezar taşlarını bir araya topladı. Mezar taşları, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi tarafından restorasyona alındı. Dönemin sanatçıları tarafından büyük bir itina ile yapılan mezar taşları, günümüzde uzmanlar tarafından titiz bir çalışma ile aslına uygun olarak restore edildi. Yaklaşık 70 yeniçeri mezar taşı Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camii arkasındaki Selimiye İslam Eserleri Müzesi bahçesinde oluşturulan Osmanlı Mezar Taşları Alanı'nda sergilenmeye başlandı.