Antalya - İbradı - KENTİN HAVASI

Manavgat Çayı

https://www.instagram.com/p/B4Ae5IogjGd46EWpxgZi0hU23mSEluaZe85dY40/?igshid=1wmmku1p27fh0 Manavgat Çayı 
İbradı'nın Ürünlü Köyü'nde Batı Toroslar'da Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları içinde Manavgat Çayı, yamaç eğimleri çok dik olan derin kanyon vadiler oluşturmuştur. Genel bitki örtüsü Pinus brutia (kızılçam) olup, tahrip edildiği alanlarda Juniperus excelca (boylu ardıç) yer alır. Ormanaltı formasyonu olarak, özellikle ışık alan kıyı kesimlerde maki türlerinden; Ouercus coccifera (kermes meşesi) ve Pistacia terbinthus (menengiç) bulunur Manavgat Çayı