Ankara - Altındağ - Müze

Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Müze binası, Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından Namazgâh Tepesi’nde 1927 yılında inşa edilmiştir. I. Ulusal Mimarlık döneminin (1908–1930) en güzel örneklerinden olan

bina, Türk Ocakları Merkez Binası olarak projelendirilmiştir. 1980 yılında restore edilerek hizmete giren Müze kısa zamanda çağdaş müzeciliğin gerektirdiği tüm fonksiyonlara

ve hizmetlere sahip bir kurum haline gelmiştir. Osman Hamdi Bey’in Silah Taciri, V. Vereshchaing’in Timur’un Mezarı Başında, Fausto Zonaro’nın Genç Kız Portresi,Emel Cimcoz Korutürk’ün Gaziye Şükran tabloları müzenin ilk yapıtları arasında yer alırlar. Milli Kütüphane kurucusu Adnan Ötüken’in aldığı tablolardan bir kısmı restore edilerek müze koleksiyonuna eklenmiştir. Cumhuriyet döneminde plastik sanatların halk arasında yaygınlaşması ve sanatçıların desteklenmesi

amacıyla 1939 yılından itibaren yapılmaya başlanan ve Devlet Resim ve Heykel sergilerine katılan sanatçıların eserlerinin bazıları, kurulan seçici kurul tarafından müze koleksiyonuna alınmıştır. Satın alma yoluyla eklenen eserler Türk Plastik Sanatının geçirdiği evreleri gösterir ve bu alanda çalışan araştırmacıların ihtiyaçlarına cevap verir.

Müze bünyesinde Güzel Sanatlar Galerileri, bir yenileme atölyesi, teşhir salonları, Şark Salonu, konser-tiyatro salonu, yönetim bölümü ve depolar yer alır. Orkestra çukuru bulunan sahnesi operet temsillerine uygundur.