Tarih kitaplarından tanıdığımız Muş ilçesi.

1071’de Malazgirt Ovası’nda karşılaşan Selçuklu ve Bizans orduları arasındaki savaşı, Alparslan komutasındaki Türk ordusu kazanmıştır.

Malazgirt’in eski adının Manzikert olduğu söylenir. İlçede hayvancılık iyi durumda denebilir. Topraklarına ise genel olarak tahıl ve şeker pancarı ekilir.