Zonguldak - Merkez - Kent Olay

ZTSO Başkanı Demir ve Bakan Pekcan Videokonferansı

ZTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI METİN DEMİR, VİDEOKONFERANS YÖNETMİ İLE ZONGULDAK İŞ DÜNYASININ TALEPLERİNİ TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN’A İLETTİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 365 oda/borsa yönetim kurulu başkanı ve 61 sektör meclis başkanın video konferans yöntemi ile katılım sağladığı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan ZTSO yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir,” Üyelerimizin taleplerini ve beklentilerini Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ilettik;

Bu kapsamda; halen belirli sektörler için yürürlükte olan mücbir sebep uygulamasının mümkünse bütün sektörlere uygulanmasını, bu mümkün olmayacak ise ciro kaybı yaşanan sektörlerin tamamına uygulanmasını;

-Kamudan alacakları olan üyelerimizin alacaklarının(medikal sektör öncelikli olmak üzere) biran önce ödenmesini;

-Üyelerimizin yıllar içinde oluşan katma değer vergisi alacaklarının nakden ödenmesini, nakden ödenmesi mümkün değil ise hazine tahvili verilmesini bu da mümkün değil ise teminat olarak kullandırılmasının sağlanmasını,

-Covid-19 salgını bittiğinde tüm vergi ödemeleri ve sigorta prim ödemeleri için köklü bir yasal düzenleme yapılmasını,

-Bu süreçte kamu kurumları tarafından yapılan denetimlerin makul seviyelerde olmasını,

-Birçok ülkede uygulama örneği olan kira desteği verilmesini,

-Stok finansmanı için yapılan çalışmaların hızlandırılmasını,

-Navlon desteği verilmesini, talep ettik.

Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na bizlere bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Üyelerimizin bu zorlu süreci en az zararla atlatabilmeleri için elimizden geleni fazlası ile yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bati Karadeniz Bölgesi Zonguldak Haberi ZTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI METİN DEMİR,