Kocaeli - Gölcük - KENTİN HAVASI

Saraylı Köyü

Roma Dönemine ait kalıntıların da yoğun olduğu Saraylı Mahallesi Geleneksel 19. Yüzyıl evleriyle özgün yapısını korumaktadır. Saraylı evleri, ahşap ve bağdadi sıvalıdır. Köy Mezarlığı Arkeolojik Sit, Köy yerleşkesi ise Kentsel Sit Alanı içerisinde kalmaktadır.

Saraylı Mahallesi’nin bünyesinde Roma dönemine ait çok miktarda kalıntı bulunmaktadır. İsmini büyük bir ihtimalle halen yüzlerce kalıntısı bulunan ve köy mezarlığı içindeki saraydan almıştır. 1326 yılında bölgenin ilk fethiyle kurulan köylerden biri olduğuna şüphe yoktur. Bunun sebebi de Timur’un Bursa’ya girdiğinde Bursa sarayını yakması sırasında ve daha sonra Edirne’nin payihatlığı sırasında sarayının yanmasıyla belgelerin de yok olmasından dolayı Osmanlı Devleti’nin ilk 150 yılına ait belgeler yok denecek kadar azdır. Saraylı ile ilgili en eski tarihli kayıtlara tahrir defterlerinde rastlanmaktadır. Saraylı Mahallesinde yetiştirilen meyvelerin büyük bir kısmı yakın zamana kadar İstanbul’a gönderilmiş ve sarayların mutfaklarını zenginleştirmişlerdir.