Kent Havası - Genel - Kent Olay

Araç Muayene Ertelendi mi?

Motorlu Taşıt Sahiplerinin “Araç Muayene Ertelendi mi?” Sorusuna Ulaştırma Bakanlığı’ndan Cevap

Araç Muayenesi Ertelendi Mi?

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanka tüm dünyaya yayılan COVID-19 koronavirüs salgını dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmişti. Ülkemizde de 10 Marttan itibaren görülmeye başlayan koronavirüs vakası sonrası her geçe gün hastalığı karşı yeni önlemler alınarak hastalığın toplum için hızla yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Her akanlığın kendi alanı içerisinde aldığı önlemlere bugün bir yenisi daha eklendi. Bugün Ulaştırma Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan duyuruya göre bugünden itibaren araç muayenesi işlemlerini yaptıramayan motorlu taşıt sahipleri, araçlarının muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde yaptırabilecekler.

Ulaştırma Bakanlığı’nın “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi Ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” duyurusunu özetleyecek olursak:

- Yönetmelik bugünden (3 Nisan 2020)itibaren geçerli,

- 3 ay içinde motorlu taşıt işlemlerini gerçekleştiremeyenler, sürenin dolmasından itibaren 45 gün içinde araç muayenesi yaptıabilecekler,

- Gerekli görüldüğü takdirde Ulaştırma Bakanlığı bu süreyi uzatabilecek.

Araç muayenesi ertelendi mi diye aklında soru işareti oluşan tüm motorlu araç sahiplerine duyurulur.

- “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi Ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” metninin tam açıklaması ise şöyle:

-

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

- ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ

- MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

- YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

- MADDE 1 – 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

- “GEÇİCİ MADDE 2 – Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.”

- MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

- MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Kaynak: resmigazete.gov.tr