İzmir - Selçuk - Tarihi Mekan

Pollio Su Kemeri

Kentin dışında, Tralleis(bugünkü Aydın) ve Magnesia yolu üzerinde Augustus dönemi Pollio Sukemeri göze çarpmaktadır. İki katlı Su kemeri, antik ismi olasılıkla Marnas olan Değirmendere ırmağı ve vadisi, alt katta üç büyük kemer(göz) ve üst katta daha küçük altı kemer ile aşmaktadır. Alt kattaki doğu kemerin altında bugün de ırmağın yatağı bulunmaktadır; daha geniş olan orta kemer ve batı kemerin altında, üstündeki asimetrik yazıttan da anlaşıldığı gibi, antik yol geçmekte idi. Su kemerinin iki katında bulunan, üstte Latince, altta Yunanca iki satır halindeki yapı yazıtında, C. Sextilius Pollio, karısı Ofillia Bassa ve üvey oğlu C. Offilius Proculus’un bu yapıyı, Augustus, Tiberius ve Efes Halkı’nın onuruna, kendi kaynaklarından yaptırdıkları yazılır. Tiberius isminin zikredilmesinden bu yapının I.S. 4-14 yıllarında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu su kemeri, yazılı belgelerde adı geçen, İmparator Augustus’un yaptırdığı, Efes’in su ihtiyacını karşılayan Aqua Throessitica’nın bir parçasıdır.