İstanbul Avrupa - Fatih - Tarihi Mekan

Bozdoğan Su Kemeri

Roma dönemi 👑

📌Kemer; Roma İmparatoru Konstantin tarafından yaptırılmıştır. İmparator Konstantin; şehri başkent yapmasıyla birlikte bir su kemerinin inşasına da başlamıştır. İnşaatın başlangıç zamanı kesin olarak bilinmemektedir. Bu nedenle Konstantin’in hüküm sürdüğü MS. 306 ve 337 yılları arasında bir tarih olduğu kabul edilmektedir. İmparator Konstantinin ömrü bu su kemerini tamamlamaya yetmemiştir. Doğu Roma İmparatoru Flavius İulius Valens tarafından MS 378 yılında tamamlatılmıştır. Bu nedenle Valens Su Kemeri olarak da anılmaktadır.

📌İstanbul tarih boyunca su sıkıntısı çeken bir kent olmuştur. 💦 Bilhassa imparatorluk başkenti olduktan sonra inşa edilen birçok büyük kamu binası, saraylar, nüfusun artması ve tabi hamamlar, su ihtiyacını had safhaya çıkarmıştır. 🏗

📌Bozdoğan Su Kemeri, tamamı 250 kilometre civarında olan bir su taşıma sisteminin parçasıdır. Antik dönemin en büyük su kanalı tesislerinden olan Valentin Su Kemeri, Konstantinopolis’in toplam 1 milyon metreküp olan su depolarını (sayısız yer altı sarnıcı ve açık havuzlar) doldurmaktaydı.✔️

📌Kemere Roma döneminde de çeşitli ekler yapılmıştır. En önemli eklemelerden birisi Jüstinyen döneminde yapılmıştır. 1.Jüstinyen; Bozdoğan Su Kemer’ini, Roma döneminde İstanbul’un en büyük su deposu olan Yerebatan Sarnıcı ile ondan sonra gelen Binbirdirek Sarnıcı’na bağlamıştı. 👌🏻 🔎 Osmanlıdan günümüze

📌Kemer açıklığı 4 m, ayak kalınlığı 5,70 metredir. Genişliği Fatih’te 3,40 m, 25. kemer yakınlarında 5,65 metre, Şehzadebaşı tarafında ise 4,30 metredir. Zeminden yüksekliği 18,50 metredir. Deniz seviyesinden 63 metre yukarıda bulunan Bozdoğan Akuadüklerin uzunluğu 971 metredir. Daha önceki dönemlerde daha uzun olduğu bilinmektedir. Yüksekliğinin maksimuma ulaştığı noktanın yerden yüksekliği 29 metre ve eğimi 1:1000’dir. ✔️

📌Bir ucu Fatih’in içine, diğer ucu Süleymaniye semtinin içine kadar gitmektedir. 4. yüzyıldan günümüze gelebilmiş en eski su kemeridir.👌🏻

İki sıra kemerden meydana gelmiştir. Birinci sıranın kemer ve ayakları kesme taş ikinci sıra ise moloz taşlardan meydana gelmiştir. İkinci sırada dördüncü ve yedinci taş sıraları demir kenetlerle birbirine tutturulmuştur. ☑️

📌1 – 40’ıncı, 46 – 51’inci akuadükler İmparator Valens döneminde tamamlanmıştır. 41 – 45’inci akuadükler Sultan II. Mustafa ve 52 – 56’ın akuadükler Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde eklenmiştir. 18 – 73’üncü akuadükler çift katlı, diğerleri ise tek katlıdır. 🔚

📌Bozdoğan Kemer’inin temelleri günümüz yer seviyesinin yaklaşık 5.4 – 6.0 m. altında bulunmaktadır. Ayrıca gerçekleştirilen jeofizik ölçümler sonucunda Bozdoğan Kemeri’nin Atatürk Bulvarı’nı kestiği yaklaşık 40 m.’lik kısımda ortalama 3 metre derinlikte akuadük ayağına bağlı pervazların bulunduğu da kanıtlanmıştır. ⛑