İstanbul Anadolu - Üsküdar - KENTİN HAVASI

MECİD EFENDİ KÖŞKÜ (ABDÜLMECİD EFENDİ KÖŞKÜ)

Mecid Efendi Köşkü nam-ı diğer Abdülmecid Efendi Köşkü hakkında bilgilerinizi paylaşın

📌 Köşk Üsküdar Kuzguncukta bağlarbaşı korusu içerisindedir. 1880-1885 yılları arasında Mısır Hidivi İsmail paşa tarafından mimar Valaury’e yaptırılmıştır. Köşk için 20.000, meşrutası için 8.000 mısır altını harcanarak mimar Valaury’e av köşkü olarak yaptırılmıştır.

📌 Köşk daha sonra II. Abdülhamit tarafından satın alınarak amcazadesi Abdülmecid efendiye tahsis edilmiştir. Böylece köşk sanat severliği ile bilinen Abdülmecid efendinin yazlığı ve sanat evi haline gelmiştir.

📌 Köşk bu dönemde sanat ve edebiyat toplantılarına ev sahipliği yapar. Meşrutiyetten sonra siyaset adamlarının ve eski sadrazamlarında toplantıları burada gerçekleştirilmiştir.

📌 1924 yılında halifeliğin kaldırılmasıyla gayrimenkullerin tasviyesi sonucu köşk, İstanbul defterdarlığına burdanda Kalkavan ailesine satılır. 1972 yılında mülkiyeti Yapı kredi bankasına geçer. 2011 yılındada Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı vakfı tarafından satın alınmıştır.

📌 Mecid Efendi köşkü’nün mimarisinde; süslemelerinde Osmanlı ve Mısır üslubu hakimdir.

📌 Köşk; haremlik- selamlık olarak inşa edilmiştir. Bu güne ulaşabilmiş yapı selamlık binasıdır. Yapıya 4 cephesindende giriş yapılabilmektedir. Giriş kapısının üzerinde küfi yazısı ile kitabesi bulunmaktadır.

📌 Duvarlarını kaplayan kalem işleri, zemindeki eşsiz çini kaplamaları, çini kaplı şöminesi, mermer çeşmesi ve tavan süslemeleri ile İstanbulda bulunan eşsiz köşklerdendir.