Edirne - Merkez - Tarihi Mekan

Saray Hamamı

Bilinen Diğer Adıyla Taş Odalar Hamamı

Saray Hamamı, bir Osmanlı Mirasıdır. Edirne’nin fethinden sonra yapılan ilk Sarayı (Saray-ı Atik) döneminden ayakta kalabilen tek yapı Saray Hamamıdır. Bu hamam önceleri yalnızca saraya hizmet verirken sonra halka açılmış ve Selimiye’ye vakfedilmiştir.

Bazı tarihçiler bu hamamın ayakta kalabilmesini Selimiye’nin yapımı yıllarında kullanılmış olmasına bağlarlar. 1365-68 tarihleri arasında I. Murat’ın inşa ettirdiği Eski Saray’ın arazisi içinde, Yıldırım Bayezid tarafından 14. yüzyılın ikinci yarısında eklenmiştir. Eski Saray’dan günümüze sağlam olarak ulaşan tek yapıdır. Eski Saray’ın yıkılması ve Selimiye Cami’in yapılmasıyla Sultan Selim Vakfı’na dahil edilerek bir halk hamamı haline getirilmiştir.

Saray Hamamı, Türk Hamam Mimarisinin, Edirne’de günümüze ulaşan ilk örneklerinden biridir. Kare planlı bir çifte hamamdır. Batı yöndeki erkekler bölümü ile doğu yöndeki kadınlar bölümünden oluşur. Hamamın batı duvarına bitişik, üzeri düz çatıyla örtülü üç dükkan büyük kemerlerle dışarı açılmaktadır.

Erkekler ve bayanlar için hizmet vermektedir