Edirne - Merkez - Tarihi Mekan

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı

Edirne’nin en kıymetli tarih ve kültür varlıklarının başında gelen Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı şehrin Ayşekadın semtinde bulunmaktadır. Daha önce burada banisinin adıyla anılan bir han olduğu ve onun üzerine yapıldığı için “Ayşe Kadın ( Eşe Kadın ) Hanı” olarak da bilinir. Ayşe Kadın aynı isimli semtte, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı’nın karşısındaki aynı isimli zarif caminin de banisidir. Bu yapı onun adıyla eski han üzerine yapıldığı için, büyük giriş kapısında iki küpe figürüyle hatırlatılmak istenmiş, bu sebepledir ki zaman zaman halk arasında “Küpeli Han” diye dillendirilmiştir. Ana kapı deve kervanlarının geçişini kolaylaştıracak yükseklikte olduğu için, “Deve hanı” dendiği de olmuştur