Edirne - Merkez - Diğer Mekanlar

Edirne Zeplin Binası

EDİRNE ZEPLİN HANGARININ SÜRECİ

Ocak 1912: Edirne için sabit balon sözleşmesi Almanlarla imzalanır. Bu kez de sabit tesisler için gerekli inşaatlar “bürokratik nedenlerle” bir türlü başlayamaz. Mayıs ayında balon gelir ve Edirne’de Balon Birliği, bina ve diğer alt yapı tesisleri olmaksızın kurulur.

Mayıs 1912: Mahmut Şevket Paşa, Avrupa’ya incelemeler için gidecek askeri heyetten, menzili bin 500 km, iki bin 500 kg. yük taşıyabilen güdümlü balon satın alınmasını ister. Balonu uçurabilecek ekibin bulunması, bunların maaşlarının tespiti, yine balonun bombaları, balon muhabere cihazı (telsiz-telgraf) ile projektör takılması konularının araştırılması, bu projenin içinde yer alır.

Heyetten Süreyya Bey’de (ilmen) balonculuğun zorlu, masraflı ve uzun süreli eğitim/çalışmaya dayanan bir branş olduğu düşüncesi oluşur!.. Yapılan planlamaya göre; 11 adet balon hangarının ülkenin değişik yerlerinde inşaası gerekiyordu. Ayrıca balonların gazı için 3 tane fabrika da kurulmalıydı. Ancak bu alt yapı hazır olduktan sonra, güdümlü balon satın alınabilinirdi!

Edirne balonu için Almanya’da eğitime giden Emin Fuat ve Hüseyin Hüsnü Beyler, (Osmanlı Devletinin İtalyanlarla savaşıyor olması nedeniyle) Alman İmparatorunun -İtalyan devletiyle tarafsızlık ilişkisinin bozulmaması gerekçe gösterilerek- balonculuk eğitimine başlatılmamıştır.

2 Mayıs 1912: Güdümlü bir Rus balonu Erzurum üzerinde uçar. Hava sahası ihlali olan bu olay; Ekim 1803 tarihli Bosna olayı sayılmazsa, devlet ve hükümetin her kademesinde bir hayli şaşkınlık yaratmıştır! Ama her hangi bir önlem alınmamıştır!

20 Haziran 1912: Edirne’deki sabit balonun ilk deneme uçuşu yapılır. Ancak hidrojen gazını üretecek hammadde olmadığından devamı gelmez, balon atıl kalır.

*Balkan Savaşında Bulgarların sabit balonu, Edirne yakınlarında keşif amaçlı uçuşlar yapar