Denizli - Çivril - KENTİN HAVASI

Tokalı Kanyonu

Akdağ Tokalı Kanyonu hakkında deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

Akdağ Tokalı Kanyonu Akçay’ın güçlü bir kolu olan Karanlıkdere’nin

Kretase yaşlı kireçtaşları içinde meydana getirdiği fiziksel ve kimyasal aşındırma sonucu oluşmuştur. Neojen sonu Pleyistosen başında meydana gelen tektonik hareketler sırasında meydana gelen yükselmeye karşılık, Karanlıkdere’nin güçlü derine aşındırma faaliyeti

sonucu çok dik yamaçlara sahip bir kanyon vadi oluşmuştur. Kanyon uzunluğu 20 km, en geniş yeri 4 m, en dar yeri 1.5 m'dir.Yamaç yükseltileri yer yer 200 m'yi bulur. Türkiye’nin en zor sulu geçiş kanyonlarından biri olup, ilk kez 1993 yılında geçilmiştir.

@coğrafyacınıngünlüğü Akdağ Tabiat Parkı, Tokalı Kanyonu