Çanakkale - Gelibolu - Tarihi Mekan

Gelibolu Kalesi

Günümüzde tek bir burç kısmı ayakta kalmış olan Gelibolu Kalesi hakkında Evliya Çelebi Seyahatname kitabında şunları söyler:

"Yanvan-ı Yunan tarihine göre Kavala Kalesini yapan İskender’in babası Feylekos yapıp Ceneviz kralından intikam almıştır. Nice kere nice yüz adet kral ellerine girmiştir, ama o zaman ismi Yunanca Feylekos Pirgaz idi. Daha sonra 758 [1357] tarihinde Sultan Orhan Gazi oğlu Gazi Süleyman Paşa ilk defa Rumeli'nde İpsala Kalesi’ni feth eder. Sonra bu File Purgazı feth ederken yürüyüş mahallinde "Gele bol mala" diye feryat edip gaziler birbirini cenge teşvik ederler. Fetihten sonra ismine "Gele bol mala" dediler. Meşhur galat yaygınlaşıp sözü hafifleterek Gelibolu derler. Bazıları “Kilibol"dan bozulma derler, ama Muhammediyye sahibi Şehrengîz'inde "Gülü bol"dan bozmadır, demişler. Bazıları sağır kâf ile "Gili bol", yani çamuru boldan bozmadır, demişler. Sözün kısası hâlen günümüzde halk arasında Gelibolu adıyla meşhur bir sâlihler yurdu, eski şehirdir ki tarihi "Bismillahirrahmânirrahîm"dir demişler."

Kaynak:  Yapı Kredi Yayınları 5. Kitap – 1. Cilt