Bursa - Bursa - KENTİN HAVASI

Bursa Irgandı Köprüsü ve Eski Çarşı

Hangi şehirde hala eski dönemden kalma köprüler kaldı? Peki hangi şehirde bu köprülerin üstünde çarşı var? :) Dünya üzerindeki çarşılı dört köprüden biri ve en eski olanı. Bursa’da şehrin içinde, Gökdere vadisinde aynı adı taşıyan derenin üzerine kurulu lrgandı Köprüsü’nden yüzyıllar sonra dünyanın farklı yerlerinde çarşılı köprüler yapılmış.Bulgaristan’ın Lofça kentinde bulunan Osma Köprüsü, İtalya’nın Floransa kentindeki Ponte Vecchio Köprüsü ile Venedik’teki Rialto Köprüsü olmak üzere Irgandı’nin haricinde arastalı üç köprü daha var. II. Murad döneminde 1442’de Irgandı Ali oğlu tüccar Hoca Muslihuddin tarafından Hacı İvaz Paşa’nın vakfiyesinde şahit gösterdiği Abdullah oğlu Timurtaş’a yaptırıldı.Köprünün “ırgalamak, sallamak, sarsmak” anlamına gelen adını nereden aldığı konusunda farklı rivayetler var. Bunlardan biri, köprüyü yaptıran Muslihuddin’in babası Ali el-lrgandi’nin lrgand adlı bir yerden olduğu şeklinde.Celali ayaklanmalarının ardından 1640’ta Bursa’ya gelen Evliya Çelebinin Seyahatnamesi‘nde köprünün üzerinde 200 dükkânın bulunduğu belirtiliyorsa da gerçekte köprü üzerinde her iki tarafta 16 adet olmak üzere 32 dükkân yer alıyordu.

Bunlardan kuzeydoğu ucundakilerden birinin mescide ayrıldığı, köprüyü taşıyan tek kemerin iki yanında ahır ve depoların bulunduğu biliniyor. Çeşitli kaynaklara göre geceleri köprü çarşısının iki ucunun büyük demir kapılarla kapanıyordu. Kurtuluş Savaşı sırasında 1922’de işgal kuvvetleri Bursa’yı terk ederken dinamitlenerek yıkılan Irgandı köprüsü, 1949’da dükkânız bir şekilde betonarme olarak onarıldı. Kemerli bir yapının üzerinde yükselen sıra sıra dükkânlarıyla benzerlerinden ayrılan köprü, 19. yüzyıldaki durumuna uygun olarak 2004 yılında rekonstrüksiyonu yapıldı. Köprü, tekrar hayat bularak günümüzde zanaatçıların geleneksel el sanatlarını icra ettiği çeşitli el sanatı atölyelerini ve dükkanları barındıran nefis bir yer haline geldi.Sanatçı Eyüp Eyüpoğlu tarafından açılan Irgandı Sanat Galerisi, 4 ressamın eşsiz eserlerine ev sahipliği yapıyor. Yaşar Büyük, Yaşar Kutlu, Ertuğrul Topsakal ve Rafet Öztan isimli ressamların bir araya gelerek eserlerini sergilediği sanat galerisinde 40 adet tablo sergileniyor.“Ağacı yontmak suretiyle kabartma şekiller yapma sanatı” olarak tanımlanan Naht sanatı ile hat sanatını birleştiren Avni İnci’nin dükkanına uğrayın. Setbaşı Köprüsü’nden ovaya doğru inildiğinde göreceğiniz ilk köprü olan Irgandı Köprüsü’ne Bursa Ulu Camii tarafından metroyu kullanarak ulaşabilirsiniz. Gökdere istasyonunda inip 5-10 dakika yürüyerek gidebilirsiniz. instagram linkimde detaylı görebilirsiniz :) köprü, ırgandı, bursa