Ankara - Altındağ - Tarihi Mekan

Ankara Roma Hamamı

Ulus Meydanı’ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı’na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde yer alır. İki bölümden oluşan hamamın

spor salonu dört tarafı revaklarla çevrilmiş, yaklaşık kare planlı büyük bir alandır. Soğukluk, Ilıklık ve Sıcaklık bölümleri spor salonuna bir bütün olarak bağlıdır.

Çeşitli avlular, külhan olarak adlandırılan ocaklar, servis kısımları ve su depoları ile

yapı anıtsal bir bütün haline getirilmiştir. Hamamın bugün görülebilen kalıntıları alttaki

ısıtma katları ile servis kısımlarıdır. Kazılar sonucunda ele geçirilen sikke ve yazıtlar ile korinth başlıkları gibi mimari buluntulardan yapının İmparator Caracalla döneminde

(211 – 217) inşa edildiği ve Bizans döneminde de onarılarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Son yıllarda kısmen restore edilmiş olan Roma Hamamı’nın spor salonunda bugün Roma devri Ankarası’ndan toplanmış olan yazıtları kapsayan zengin bir koleksiyon sergilenmektedir.