Ankara - Altındağ - Tarihi Mekan

Ankara Kalesi

Ankara’ya hâkim bir tepenin üzerinde kurulmuş olan ve zaman içinde kentin simgesi haline gelen Ankara Kalesi’nin ilk yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. MÖ II. yüzyılda Galatlar zamanında var olduğu bilinen kale, Romalılar döneminde onarım görmüştür. İç ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşan kalenin iç surları büyük bir olasılıkla VII. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir. Arap saldırıları sırasında çok tahrip olan kalenin surları

IX. yüzyılda Bizanslılar tarafından yeniden onarılmıştır. Dış surların ne zaman eklendiği kesin olarak saptanamamıştır. 1073 yılında Selçukluların eline geçmiş, Osmanlılar

döneminde çeşitli onarımlar görmüş, son yıllarda yapılan yenileme çalışmalarıyla sağlamlaştırılmıştır.

Dış kalede dörtgen şeklinde 20 kule, batıda

“ Dış Kale Kapısı” ve güneyde “Hisar Kapısı” olmak üzere iki kapısı vardır. Hisar Kapısı’nın üzerinde İlhanlılar dönemine ait 1330

tarihli Farsça bir yazıt bulunmaktadır. Şekil olarak dikdörgeni andıran içi kale, kısmen Ankara taşı, kısmen de karışık malzemeden yapılmıştır. İç Kale, yükseklikleri 14–16 metre arasında değişen beşgen şeklinde 42 kuleden oluşmaktadır. Kale içindeki XVII. yüzyıl Osmanlı döneminden kalan Ankara Evleri ve Alâeddin Camisi halen ayaktadır.
Ankara’ya dışarıdan gelenler için kesinlikle gezilmesi gereken yerlerden biri. Eski ürpertici ve tekin olmayan havasından çok uzaklarda şimdilerde. Kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği konusunda herhangi bir kaynağa ulaşılamamış olan Ankara Kalesi, bünyesinde çeşitli uygarlıklardan izler barındırıyor. Kent manzarasının keyfini sürmek isteyen gezginler için Ankara gezilecek yerler listesine eklenebilecek en iyi seçenekler biri konumundaki askeri yapı, Selçuklu ve Osmanlı’nın Anadolu’da hâkimiyet kurduğu dönemlerde de önemini korumuş.

Günümüzde kafeler ve hediyelik eşya dükkânlarıyla çevrili kale, manzarası dışında tarih kokan sokaklarındaki yapılarla da kesinlikle gezilmesi gereken yerler arasında Ankara’ya dışarıdan gelenlere tavsiyemdir.