Aksaray - Merkez - Tarihi Mekan

Somuncu Baba Türbesi

Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen âlim ve velîlerin büyüklerinden olup "Somuncu Baba" lakabıyla bilinmektedir. Ayrıca Şeyh Hâmid-i Veli, Şeyh Hâmid-i Aksarayî olarak da bilinir. 1349 yılında Kayseri'de doğmuştur. Bu değerli büyüğümüzün ismi Hâmid olup babasının ismi ise Şemseddîn Mûsâ'dır.

Somuncu baba denmesinin sebebi ise Şeyh Hâmid-i Veli hazretlerinin ekmekçilik yapmasıdır. Anadolu da ekmeğe somun da dendiği için Ekmekçi Baba anlamında Somuncu Baba denilmiştir.Somuncu Baba’nın ekmekçilik yapması, bir ahi geleneğinin devamı sayılabilir. Zaten bazı yerlerde ve kaynaklarda Ekmekçi Baba olarakta anılmaktadır. Hayatı ve yaşantısı araştırılmaya, öğrenilmeye, uygulanmaya değer çok kıymetli bir evliyadır. Zamanının en meşhur ders verenlerinden okumuş, tabii ve müspet ilimleri elde etmişti. Lakin aradığı kalp huzurunu ve fikri kanaati bir türlü elde edemeyince Şam’a kadar gidip Beyazıd-i Bestami Hazretleri'nin dergâhına inmişlerdir. Bu seyahat Hâmidüddin Hazretleri'nin fikir ve tasavvufi hayatının başlangıcıdır. Orada pekçok velînin sohbetlerine katılmıştır.

Yapılan araştırmalar Somuncu Baba hazretlerinin Aksaray’da öldüğü ve orada defnedildiği şeklindedir. Darende’de Somuncu Baba hazretlerinin makamının bulunduğu her ne kadar doğru ise de, mezarı orada değildir. Ancak, Yunus Emre’nin mezar sayısının onu bulması, nasıl Anadolu halkı tarafından benimsendiğinin göstergesi ise, Somuncu Baba hazretlerinin iki mezara sahip olması, aynı iltifatın bir başka örneğini teşkil eder mahiyettedir. 

Velayet sırrını Hacı Bayram’a teslim eden Ebû Hâmid Hazretleri, 20 Eylül 1412 tarihinde, kendi tabiriyle ‘’bu, çilesi bol dünyadan’’ ayrıldı. Mezarı, halen Aksaray’da sevenlerince ziyaret edilmektedir