Aksaray - Merkez - Tarihi Mekan

Cemaleddin Aksarayi Türbesi

Seyahatname de Evliya Çelebinin 7000 den fazla evliya olduğunu söylediği zaten çeşitli yerlerde ve konularda evliyalar şehri olarak bilinen kadim şehir aksarayın yine manevi büyüklerinden olan Cemaleddin Aksarayi hazretleri 1313 yılında Aksarayda doğmuştur. Büyük islam alimi Fahreddin Razi hazretlerinin torunu olan bu manevi değer Cemaleddin Aksarayi hazretleri Cemâlî nisbesi ile de bilinir. Uzun yıllar yine aksarayın kültür ve medeniyet mirası olan aksaray zinciriye medresesinde hocalık yapmıştır. Ayrıca bu değerli zat Osmanlı Devletinin meşhur alimlerinden Molla Fenârî nin de hocasıdır. Cemaleddin Aksarayi hazretleri çok farklı ve de değerli bir zat imiş. Tıp, astronomi, matematik, tarih, edebiyat, kelam, hadis, tefsir, fıkıh gibi ilimlere sahip olan bu değerli zat Osmanlı Devletinin hem siyasi hayatına hem dini hayatına büyük katkı sağlamıştır. Osmanlı Devletinin Siyasi hayatına Piri Mehmet Paşa vasıtası ile dini ve ahlaki hayatına ise Zembilli Ali Cemali gibi kadı ve değerler zatlar vasıtasıyla katkı sağlamıştır. Cemaleddin Aksarayi hazretleri 1389 yılında vefat etmiştir. Türbesi Somuncu Baba Türbesinin bulunduğu ervah kabristanlığında bulunmaktadır. Herkesin ziyaret edip bu gibi güzel yerlerde manevi huzuru ve lezzeti tatmalarını dilerim.